Menu

Informacja o przetwarzaniu danych w Serwisie Internetowym www.plz.pl

Informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób odwiedzających nasze strony internetowe lub profile społecznościowe wyjaśnia, jakie rodzaje i do jakich celów Z GO S.A może gromadzić dane.

W niniejszej informacji określenia "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Z GO S.A

Definicje

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, społeczną lub kulturową, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii

Polityka - niniejsza Polityka prywatności.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.plz.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub jego pojedynczej funkcjonalności.

Administrator danych

Administratorem danych Aplikacji PLZ jest spółka Z GO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646372, NIP: 6751565680.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Administratora, możecie się Państwo skontaktować z nami, wykorzystując pocztą tradycyjną na wyżej podany adres lub e-mail: kontakt@zgosa.com

Źródła danych

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Was i podajecie je dobrowolnie lub mogą pochodzić z innych źródeł, o których informujemy.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do przesłania odpowiedzi na Wasze zapytanie o skorzystanie z oferowanych przez nas produktów, usług, obsługi reklamacji czy uczestnictwa w organizowanych przez nas promocjach czy wydarzeniach (np. na podstawie odrębnych regulaminów).

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Z GO S.A w następujących celach:

Korzystanie z Serwisu

Portale społecznościowe

Formularz kontaktowy

Umożliwiamy w Serwisie możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, również tych z Portali społecznościowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na Wasze zapytania. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane te przetwarzamy:

Marketing i informacja handlowa

Masz wybór kanału komunikacji, o których mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne w celu otrzymywania informacji handlowych/marketingowych na podany adres e-mail, telefonicznie bądź w postaci wiadomości sms. Zarówno od nas, jak i od naszych Partnerów/Doradców/NGO;

Kategorie danych

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie uzasadnionym powyższymi celami. W szczególności Z GO S.A może przetwarzać następujące kategorie danych:

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać udostępnione podmiotom trzecim. W takich przypadkach Z GO S.A upewnia się, że istnieje podstawa prawna do udostępnienia i że zakres udostępnionych danych jest ograniczony i odpowiada celowi. Dane mogą być udostępniane następującym grupom odbiorców:

Okres przechowywania danych

Okres, przez który przechowujemy dane osobowe, to okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, m.in.

Prawa

Wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez Z GO S.A, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o zakresie i celu przetwarzania tych danych. Każda osoba ma prawo do:

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Z GO S.A, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, a także – bez ograniczeń – gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W przypadku nieprawidłowości, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl/pl.

W przypadku portali społecznościowych i posiadania przez Was profili na nich, informujemy, że w wielu przypadkach to te portale umożliwiają Wam zarządzanie profilem i realizację praw. Tym samym Z GO S.A nie ma możliwości ingerencji i np. sprostowania Waszych danych osobowych zawartych w portalach (wnioskodawca musi tu wystąpić osobiście do tych portali). Z wyjątkiem przekazania nam swoich danych z portalu społecznościowego wykorzystując np. funkcjonalność, Lubię to, Obserwuj, opcje udostępniania postów czy informacji, chat, wiadomości, komentarze za pośrednictwem naszego fanpage’a, możemy zrealizować tylko niektóre prawa. Nie możemy również usunąć Waszych danych z portali (możemy np. usunąć komentarz czy wiadomości wysłane do nas– o ile nie narusza to wymogów prawa lub prawnie uzasadnionego interesu bądź też mamy inną podstawę do przetwarzania tych danych). Realizacja prawa ograniczenia przetwarzania danych: wedle naszej wiedzy nie jest to na FB możliwe poprzez działania Z GO S.A, jak również prawo do przenoszenia danych: nie posiadamy Waszych danych w formie umożliwiającej przenoszenie z portalu społecznościowego.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Profilowanie danych

W zakresie działania strony internetowej, takich jak analizy ruchu, ofertowania możemy dokonywać profilowania. Polega ono na ocenie, jakimi usługami możecie być zainteresowani, na podstawie podejmowanych na stronie czy w sklepie działań. My również nie lubimy otrzymywać treści, które nas nie interesują. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem automatycznych decyzji wywołujących wobec Was skutków prawnych lub wpływających na Was w podobnie istotny sposób, a ma nam pomóc w lepszym dostosowaniu naszych produktów, usług do Państwa oczekiwań.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W przypadku stosowania niektórych rozwiązań technologicznych strony internetowej i sposobu jej funkcjonowania oraz analizy funkcjonowania naszej strony internetowej dostarczanych przez Google LLC i przedstawiciela w UE Google Ireland Limited, Facebook Inc (przedstawiciel w UE Facebook Ireland Ltd) podobnie działających rozwiązań, informujemy, iż Wasze dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kraj ten przynależy do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE –USA/ Privacy Shield Framework. Ponadto, gdy to możliwe zawierane są odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku innych podmiotów z USA, które nie znajdują się liście Tarczy Prywatności UE-USA lub są w innym kraju, odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą innych prawnie wiążących i egzekwowalnych instrumentów uznawanych przez Komisję Europejską takich jak Standardowe Klauzule Umowne.

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

Z GO S.A dokłada wszelkich starań, aby nasze witryny internetowe dostarczały jak najwięcej przydatnych informacji i były jak najbardziej pomocne. W tym celu używamy plików cookie lub podobnych technik. Poniżej opisujemy, w jaki sposób korzystamy z tych informacji i jak Użytkownik strony może zarządzać zgodami na wykorzystanie cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniach końcowych (komputerze lub urządzeniu mobilnym) po odwiedzeniu niektórych witryn. W Serwisie mogą być także używane inne podobne techniki, takie jak piksele śledzące, sygnały nawigacyjne (web beacons), znaczniki cyfrowe urządzeń itd. Dla uproszczenia wszystkie te techniki będą nazywane dalej „plikami cookie”.

Zasadniczo pliki cookie dzielą się na:

Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile Użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się nowymi technologiami i żywnością (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych butów.

Z GO S.A wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

W zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies może się różnić. Możesz zmienić ustawienia zarządzania plikami cookies w przeglądarkach. Poprzez ustawienia wyrażasz swoje preferencje w tym zakresie. Pomocne będą poniższe odnośniki ze wskazówkami:

Zasady i gromadzenie danych przez portale społecznościowe/ narzędzia społecznościowe i wyszukiwarki.

W naszym Serwisie stosujemy tzw. wtyczki i inne narzędzia społecznościowe. Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami usługodawców (tj. innych administratorów) serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Waszej przeglądarki i jest integrowana ze stroną. Dzięki temu usługodawcy otrzymują informację, że Wasza przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie masz założonego profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Waszym adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Waszego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjecie danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zapisana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Wasze kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Waszych praw w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień prywatności zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców wskazanych niżej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Waszym korzystaniu ze strony www.plz.pl. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Aktywowaliśmy usługę anonimizacji adresu IP, zatem Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Waszą przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Można zablokować usługę śledzenia za pomocą Google Analytics poprzez zainstalowanie specjalnego dodatku do przeglądarki blokujący kod Javascript Google Analytics dostępnego pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na temat praw oraz zasad prywatności przeczytać możecie bezpośrednio na stronach portali społecznościowych np.:

W naszym Serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest.

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać na stronie www.allaboutcookies.org dostępnej w języku: hiszpańskim, angielskim lub niemieckim, a w języku polskim na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Możesz również zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwisy społecznościowe lub współpracujące z nimi firmy za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie.

Pamiętaj, że ustawienia tzw. opt-out również zapisują pliki cookie. Jeśli wyczyścisz tzw. cache przeglądarki może być konieczne ponowienie ustawień.

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W zakresie, w jakim Serwis zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich, niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych w Serwisie Internetowym nie odnosi się do tych stron, a użycie takich linków może przenosić Państwa na inną stronę określającą własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

Pozdrawiamy, Warszawa 21.10.2020 r.